Rusça web sitesi için tıklayın..

AİLE HUKUKU


Aile Hukuku

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku Türk Medeni Kanunumuz Madde 118 ile Madde 201 arasında düzenleme bulur. Aile ve aile ile alakalı hususlar hukuk düzeninde Medeni başlığı altında incelenir. Nişanlanma, nişanın bozulması ve bundan kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları, evlenme ehliyetinin kazanılması ve evlenme engelleri, iddet müddetinin kaldırılması, evlilik izinleri, evlilik töreni, evliliğin mutlak veya nisbi butlan ile sakat olduğu haller, eşlerin dava hakları, boşanma ve boşanma sebepleri, boşanmadan kaynaklı maddi/manevi tazminat istemleri, nafakalar, velayet huşuları ile mal rejimi davaları, kadının soyadı ve aile konutu gibi kavramların tamamı Aile hukuku alt başlığında incelenir ve aile hukukunun konusunu oluştururlar.

Aile Mahkemeleri

Aile Mahkemeleri 4787 sayılı yasa ile Görev ve Yargılama usullerine göre kurulmuş özel Mahkemelerdir. Her ilde ve merkez nüfusu 100.000'in üzerinde olan ilçede tek hakimli bir Asliye Mahkemesi olarak kurulurlar. Her ilde yeteri kadar Aile Mahkemesi vardır. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı ilçelerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla Aile Mahkemesi olarak görev yaparlar. Aile Mahkemesi hakimleri genellikle evli, çocuk sahibi ve lisansüstü eğitime sahip hakimlerden seçilirler. İşbu Mahkemeler niteliği itibari ile aile hukukundan doğan ihtilaflar ile ilgilendiğinden, Aile hakimlerinin de aile kavramını benimsemiş kimseler olmasına önem gösterilmektedir.

Aile Hukuku Avukatı

Aile hukuku avukatı ya da ceza avukatı veya icra avukatı şeklinde halk dilinde benimsenen bu kanı bize göre yanlış bir kullanımdır. Şöyle ki; Hukuk bilimi çok geniş bir mecra olup, hukukçu vizyonuna sahip olabilmek esas olandır. Bilindiği üzere Tıp fakültesi mezunları fakülteden mezun olduktan sonra bir alanda uzmanlaşmak için sınava tabii tutulmakta ise de Hukuk fakültesi mezunları için çalışacağı alan ile ilgili herhangi bir uzmanlık sınavı veya kriteri getirilmemiştir.

Tüm bu izah karşısında Aile Hukuku Avukatı; öncelikle temel hukuk vizyonuna sahip olan ve aile kavramını insani değerler bağlamında idrak edebilmiş, aile hukukunu ilgilendiren meseleler karşısında deneyim sahibi olan ve bu alanda daha çok hukuki mesele ile iştigal etmiş ve müvekkilini bu alanda iyi temsil edebilecek kişilerdir.

Aile Hukuku Davaları

Aile hukuku davaları, aile hukukundan kaynaklanan davalar olup, Türk Medeni Kanunu 118 ile 201. Madde arasında düzenlemesini bulan maddeler kapsamında ortaya çıkabilecek ihtilaflardır.

Aile hukuku davaları Aile Mahkemelerinde, Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde (Aile Mahkemesi sıfatıyla) görülür.

Aile hukuku konusunda ise büyük hak kayıplarına uğramamak adına aile avukatına başvurmak en doğru seçeneklerden birisi. Aile avukatı olmadan yaşanacak bir süreç içerisinde kişiler yalnızca maddi değil ciddi manevi olarak da ciddi zararlara uğrayabilir. Ankara aile avukatı noktasında ise Mercantaş Ankara Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.