Rusça web sitesi için tıklayın..

ANLAŞMALI BOŞANMA


Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilişkin sebeplerin 'Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması' başlığı altında düzenleme bulur.

Anlaşmalı boşanmada evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu ve her iki taraf açısından ortak hayatı devam ettirmenin mümkün olmadığı kabul edilir.

Anlaşmalı boşanmada taraflar boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda uzlaşmış olmalıdır. Boşanmanın mali sonuçları arasında edinilmiş malların nasıl paylaşılacağı, boşanmaya ilişkin tarafların tazminat ya da nafaka taleplerinin olup olmadığı gibi hususlarında anlaşmaya varılmış olması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda anlaşmalı boşanmanın 166. Maddenin 3. Fıkrasında düzenleme bulduğunu söylemiştik. İlgili düzenlemede anlaşmalı boşanmaya ilişkin olarak üç şart getirilmiştir.

Anlaşmalı boşanma için öncelikli olarak evliliğin bir yıldan uzun süredir devam etmiş olması gerekmektedir. Evleneli bir yıldan az bir süre geçmesi durumunda taraflar arasında boşanmaya ilişkin olarak uzlaşma olsa dahi anlaşmalı boşanma gerçekleştirilemez.

İkinci şart olarak taraflar boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda anlaşmaları çerçevesinde düzenlenmiş olan 'Anlaşmalı Boşanma Protokolü' olarak adlandırılan yazılı belgeyi mahkemeye sunmak zorundadır.

Üçüncü şart ise anlaşmalı boşanma için tarafların davaya katılma zorunluluğu mevcuttur. Burada hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle boşanmak isteyen tarafların davaya katılması mecburidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olup , boşanmak isteyen taraf veya tarafların yetkili mahkemeye sunacağı dilekçe ile boşanma davası açılır.

Anlaşmalı boşanmada eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde de anlaşmalı boşanma hükümleri uygulanabilir. Fakat eşlerin birlikte başvurması halinde dava daha kısa sürede tamamlanacaktır. Bu nedenle eşlerin birlikte başvuru yapması ve davanın anlaşmalı boşanma olarak açılmış olması dava süresi bakımından avantaj sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanmanın ne kadar sürede sonuçlanacağına dair net bir süre verilememektedir. Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna ve davanın avukatla yürütülüp yürütülmediğine göre bile süre değişkenlik göstermektedir.

Fakat tahmini olarak bir süre verilmesi gerekirse , anlaşmalı boşanmaya ilişkin avukat vasıtasıyla yürütülen davalarda 10 gün ile 2 ay arasında dava sonuçlanır diyebiliriz. Bu süre avukat vasıtasıyla yürütülmeyen durumlarda 6 ile 9 ay arasında sonuçlanabilir.

Tek Celsede Boşanma Mümkün Mü?

Anlaşmalı boşanmanın diğer boşanma türlerinden farklı olarak tek celsede karara çıkması mümkündür. Tarafların boşanmaya ilişkin olarak anlaşmalarıyla  açılacak davada, anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilerek ve uzlaşma çerçevesinde düzenlenmiş olan boşanma protokolünün mahkemeye sunulması ile tek celsede boşanma sağlanabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukatın Rolü ve Önemi

Anlaşmalı boşanmalarda şart olan 'Anlaşmalı Boşanma Protokolünün'  avukat tarafından hazırlanması büyük önem taşır.

Hazırlanan protokolde taraflar boşanmanın mali sonuçları ve çocuğun velayeti olmak üzere boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşırlar. Protokolde boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin olarak özellikle nafaka , tazminat , mal paylaşımı konularında düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerde taraflar arasında hak kaybı yaşanmaması adına avukat tarafından hazırlanmış olmasını öneririz.

Hakim Protokolde belirtilen şartlarla bağlı kalmak zorunda olmamakla birlikte genel olarak protokol aslolan haliyle kabul edilir ve boşanma protokol maddelerine uyulması şartıyla gerçekleştirilir.  Hazırlanacak protokolde boşanmadan doğacak hakların korunması açısından avukat tarafından hazırlanmalıdır.

Ayrıca anlaşmalı boşanma davalarında dava süresinin kısalması açısından da davanın avukat vasıtasıyla yürütülmesi gerekmektedir.

Hukukun her alanında olduğu gibi anlaşmalı boşanma davasında da alanında uzman boşanma avukatları tarafından işlemlerin yürütülmesini tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanmalarda net bir avukatlık ücreti söylenemez. Boşanan tarafların mali durumuna göre, boşanma protokolünde belirtilecek olarak şartlara göre avukatlık asgari tarifesinde belirtilen ücretten az olmamak üzere, avukat tarafından belirlenecek ücrete göre ödeme gerçekleştirilir.