Rusça web sitesi için tıklayın..

BASIN VE REKLAM HUKUKU


Basın ve Reklam Hukuku

Basın Reklam Hukuku Nedir?

Basın reklam hukuku, kitle iletişim araçları vasıtası ile yapılan yayınlar ve bu alanda faaliyet gösteren kurumların idaresini, haberleşme özgürlüğü ile bağlantılı olarak iş kurallarını ve sınırları düzenleyen hukuk alanı olarak ön plana çıkar. Medya hukuku, medya alanında işlenen suçların kapsam ve cezaları, bu alandaki şirketlerin idaresini ele alır.

Basın Reklam Hukuku görsel, işitsel ve yazılı medya alanlarında faaliyet gösterir. Kanunda ise Basın Reklam Hukukunun alanları ise 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Kanunu ile 5187 Sayılı Basın Kanunu ile düzenlenir. Bu alanlarda ise şahıslara en iyi desteği basın avukatı sağlayabilir.

Mercantaş Ankara Hukuk Bürosu, kimi medya organlarına danışmanlık hizmeti vermekte, bunun yanı sıra müvekkilleri hakkında yazılı ve görsel basında çıkan haberleri takip ederek bu konuda yaşanan uyuşmazlıkları çözme gayesiyle çalışmaktadır. Konusunda uzman ve başarılı kadro tarafından sunulan başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir:

Yazılı ve görsel yayınlar sebebiyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında vekillik,

Yazılı ve görsel yayınlar sebebiyle yapılan suç duyurularında şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği,

Tekzip başvurularında vekillik,

Medya organlarının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğu konusunda bilgilendirmeler

Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde hukuki prosedürlerin yürütülmesi,

Aldatıcı reklamlar sebebiyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında vekillik,

Reklam sebebiyle açılacak telif hakları davalarında vekillik,

Basın ve Reklam Hukuku konusunda tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması,

Her türlü hukuki danışmalık ve yardım