Rusça web sitesi için tıklayın..

BİLİŞİM HUKUKU


Bilişim Hukuku, Bilişim Avukatı

Bilgisayar kullanımı ve internetin yaygınlaşması bilişim suçları kavramını da ortaya çıkarmıştır. Bilgisayar üzerinden yapılan dolandırıcılık, şantaj, sistemleri engelleme, özel bilgileri paylaşma gibi birçok suçun, yasada tanımlanarak cezalandırılması birkaç yıllık bir geçmişle başlamıştır. TCK 243. ve 245. maddelerinde düzenlenen bilişim suçları, halen kanun açıkları olan suçlar grubundadır.

Kapsamının genişletilmesi planlanan siber suçlarda, bazı mağduriyetler de doğabilmektedir. Bu yüzden hakkınızı aramak için bir bilişim avukatının danışmanlığıyla hukuki sürecinizi yürütürseniz, hak kaybınızın en aza inmesini sağlayabilirsiniz.

Bilişim Hukuku Nedir?

Sistemleri engelleme, bozma, erişilmez kılma, verilerle oynama, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak programlar, bilişim sistemlerine girme gibi durumlar siber suçlar (bilişim suçları) kapsamına girmektedir. Bilişim suçları, siber suçlar kapsamında değerlendirilmektedir. Sisteme bazen bilinçli bazen de bilinçsiz olarak müdahale eden ve hacker olarak adlandırılan kişiler, zarar verici işlemler yaptıklarında bu suçtan ceza alırlar.

Bilişim Suçları (Siber Suçlar) Nelerdir?

Bilişim Hukuku, TCK'da 243 ve 245.maddeler arasında tanımlanmıştır. Buna göre Bilişim sistemine girme (TCK 243. Maddesi), Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK 245. Maddesi), sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK 244. Maddesi), yasak cihaz ve program kullanma (TCK 245/a Maddesi) birçok tanımlı suç, bu maddeler kapsamında cezalandırılmaktadır. Siber suçlar konusunun belirlenmesinde statik ve dinamik IP adresleri bilinmelidir.

Bilişim Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Müvekkillerin siber suçlar ihbar dahilindeki ihbarları, bilinçli ya da bilinçsiz siber suçları işlemek gibi  süreçlerde Bilişim Hukuku konusunda uzman olan avukatlar görev almaktadır. Bu avukatlar, ilgili kanun kapsamında ceza indirimi, HAGB ve para cezası gibi birçok karar aldırarak pişman olan sanığın da savunmasını yapmaktadır.

Bilişim sistemine girme (TCK 243. Maddesi), Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK 245. Maddesi), sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK 244. Maddesi), yasak cihaz ve program kullanma (TCK 245/a Maddesi) bilişim suçları arasında yer almaktadır. Bu suçlardan suçlanan ve mağdur olan herkes için bilişim avukatı görev yapmaktadır.

Bilişim hukuku konusundaki tüm sorularınızı Mercantaş Hukuk Bürosunun uzman avukatlarına avukata soru sor kısmından iletebilirsiniz.

Bilişim Suçları Nereye Şikayet Edilir?

Bilişim avukatı danışmanlığı alarak bilişim suçlarını savcılığa bildirebilirsiniz. Direkt olarak savcılığa giderek bir dilekçeyle suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ancak mağduriyetinizi kanıtlamanız gerekeceğinden ilgili konuyla ilgili detaylı bir dilekçe ve elinizdeki kanıtları toplamanız sürecin daha hızlı bir biçimde işlemesine neden olacaktır.