Rusça web sitesi için tıklayın..

BOŞANMA AVUKATI


Boşanma Avukatı

Boşanma hukukuna yönelik kurallar ve hükümler, Türk Medeni Kanunu ile Aile Hukuku konularının altında düzenlenir.

Boşanmaya karar veren çiftler, Türk yasalarına göre boşanma avukatı tutmak zorunda değil ancak boşanma hukuku alanında tecrübeli ve dosya takibini iyi yapabilecek bir boşanma avukatı ile çalışmak olası maddi, manevi kayıpların önüne geçebilir. Boşanma davası konusundaki en önemli sorun olan boşanma nedenini dilekçe de ifade etmek oluyor. Bir boşanma avukatı yardımı olmaksızın hazırlanmış bir dilekçenin yanlış olma ihtimali oldukça yüksek. Böyle bir durumda ise boşanma davası talebiniz hakim tarafından reddedilebilir.

Böyle bir karar yalnızca maddi değil aynı zamanda eşlere manevi kayıplar yaşatabileceği gibi hayatın olağan akışı içerisine katılma süresini de uzatabilir. Bu yüzden boşanma davası açacak kişiler gerekli evrakları bir araya getirdikten sonra, bizzat veya Ankara boşanma avukatı aracılığı ile boşanma davası açabilirler.

Boşanma Avukatının Rolü ve Önemi

Boşanma davaları yukarıda belirttiğimiz üzere boşanma avukatı olmaksızın taraflar aracılığıyla yürütülebilir. Ancak boşanma davası sonrasında herhangi bir hak kaybına uğramamak için dikkat ve özen göstererek dava sürecinin takip edilmesi gerekir. Hukuksal bilgisi kısıtlı olan şahısların ise bunu yapması oldukça güç. Boşanma hukuku konusunda teknik bilgi ve tecrübeye sahip bir Ankara boşanma avukatı aracılığı ile görülen boşanma davaları kişiler adına daha olumlu sonuçlanıyor.

Boşanma Davası Avukat Ücretleri

Boşanma davası avukat ücretleri asgari olarak Baroların yayınlamış olduğu ücret tarifesine göre belirlenir. Davanın görüldüğü yer, dava konusu ve ihtilaf sebebi, davaya konu mal varlığı vb. gibi sebepler dava ücretinde etkili unsurlar olarak ön plana çıkar. Boşanma hakkında detaylı bilgi için Mercantaş Hukuk Bürosu Ankara avukat kadrosuyla iletişme geçebilirsiniz.