Rusça web sitesi için tıklayın..

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?


Boşanma Davası

Boşanma davası açma sürecinde tarafların öncelikle dilekçe hazırlaması gerekiyor. Hazırlanan dilek ile eşlerin son 6 ay içinde ikamet ettikleri adresin mahkemesine veya aile mahkemesine başvuru yapılıp dava açılabilir. Boşanma davası açmak için ise nüfus bilgileriyle adres bilgileri yeterli oluyor.

Boşanma davası dilekçesinde ise boşanma istemenin nedenleri açık bir şekilde yazılmalı ve ek olarak maddi veya manevi tazminat istemiyle kusurun ne olduğu açıkça belirtilmesinde fayda var. Ayrıca dilekçeye karşı tarafında adresi eklenmeli. İlerleyen süreçte maddi olayların çözüme kavuşması için belirleyici bir etkiye sahip olabilir .

Boşanma davası için ise boşanma avukatı tutma zorunluluğu yok ancak boşanma davası sürecinin sağlıklı işlemesi ve dilekçe kısmında hata yapılmaması için boşanma avukatı tutmak da yararlı var. Buna bağlı olarak dava sonunda istenmeyen maddi, manevi kayıpların önüne geçebilmek adına da boşanma avukatı desteğine başvurmak en doğru tercih olabilir.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davasının türleri Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan Aile Hukuku başlığı altında 161. Madde ile 166. Madde ile düzenlenir.

Maddelerin içeriklerine göre boşanma türleri;

Madde 161- Zina sebebiyle boşanma

Madde 162- Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma

Madde 163- Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma

Madde 164- Terk sebebiyle/Terke dayalı boşanma

Madde 165- Akıl hastalığı sebebiyle boşanma

Madde 166- Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma

Kanunların belirttiği maddeler içerisinde yer alan nedenlerden birinin ya da birkaçının yaşanması durumunda çiftler boşanma hakkını elde edebilir ve daha kolay sonuca ulaşabilirler.

Boşanma Davası nerede açılır?

Boşanma davası açılabilmesi için taraflardan birisinin hazırladığı dilekçe ile aile mahkemesine başvurması yeterli oluyor. Ancak aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri üzerinden dava açılabilir. Asliye hukuk mahkemesinde açılacak davalarda ise mahkemeye hitaben 3 nüsha dilekçe verilmesi gerekiyor. Ayrıca boşanma davası açacak olan tarafın son 6 aydır ikametinin bulunduğu bölgedeki mahkemeye gitmesi gerekiyor. Yani istediği herhangi bir mahkemede boşanma davası açamaz.

Son olarak davanın açılmış sayılabilmesi için başvuru harcı, peşin harç gibi tüm harçların yatırılmış olması gerekiyor.

Boşanma Davası için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma davası açmak için gerekli evraklar dava dilekçesi, eğer açılacak boşanma davası anlaşmalı ise dilekçeye ek boşanma protokolü ile nüfus cüzdanı yeterli oluyor. Boşanma davası için geri kalan evraklara ise "Mahkeme Uyap" sistemi üzerinde ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Boşanma davası içerisinde işleyip tarzına göre iki farklı tür vardır. Boşanma davalarından ilki olan çekişmeli boşanma davası Türk Medeni Kanunu 161. Maddede ile 166.Maddelerde belirtilen nedenlerle açılabilir. Ancak çekişmeli boşanma davası türü itibari ile oldukça zor bir yapıya sahip. Şahısların boşanma avukatı olmaksızın bu tarz bir davanın altından kalkabilmeleri oldukça zor. Buna ek olarak ise çekişmeli boşanma davasında dilekçe doğru hazırlanmadığı takdirde hakim tarafından geri reddedilebilir.

Bir diğer boşanma davası türü ise anlaşmalı boşanma davası olarak müvekkillerin karşısına çıkar. Anlaşmalı boşanma davaları evliliği sona erdirmenin en rahat yolu olarak bilinir. Anlaşmalı boşanma davası öncesinde taraflar maddi, manevi bütün konularda ortak bir karara varıp dava açabilir. Tek şartı ise evliliğin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gerekliliğidir ve her iki tarafından duruşma sırasında hakime boşanma isteklerini söylemesi gerekiyor.