Rusça web sitesi için tıklayın..

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI


Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımına ilişkin olan konular Boşanma Protokolünde özel olarak düzenlenebilir. Eşler arasında anlaşma çerçevesinde malların ne oranda paylaşılacağı protokolde yazılı olarak sunulur.

Anlaşmalı boşanmada genel olarak boşanmanın hukuki sonuçları açısından uzlaşma hakim olduğu için mallara ilişkin olarak da taraflar arasında anlaşmaya bağlı olarak mal paylaşımı gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımına ilişkin olarak hüküm getirilmekle birlikte daha sonra açılabilecek davaları bertaraf etmek adına mal paylaşımı davası açılmasından feragat edildiğine dair hüküm de eklenebilir.

Bu feragat ile taraflar edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan katkı payı, değer artış payı ve katılma alacağı talep haklarından da feragat etmiş olurlar.

Onun dışında protokolde "yalnızca yaşadığım evi talep ediyorum, başkaca bir talebim yoktur" veyahut "boşanma ikimizin ortak kararı olup hiçbir şey talep etmiyorum" dense dahi bu boşanmada mal paylaşımından feragat edildiği anlamı taşımaz ve tarafların mal paylaşımı davası hakkı açma hakkı devam eder.

Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren taraflar on yıllık zaman aşımına tabii olarak mal paylaşımı davası açabilirler.

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada eşler arasındaki mal rejimleri dikkate alınmaz. Anlaşmalı boşanmada kişilerin mal paylaşımı konusunda da anlaştığı kabul edilir ve anlaşmalı boşanma protokolünde bulunan hükümler çerçevesinde mal paylaşımı sağlanır.

Çekişmeli boşanma davasında ise eşler arasındaki mal rejimlerine göre mal paylaşımı gerçekleştirilir. Mal rejimlerine ilişkin olarak ayrıntılı açıklamayı "Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur ?" başlığı altında inceleyeceğiz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmada mal paylaşımı eşler arasındaki mal paylaşımı rejimine göre gerçekleştirilir. Mal paylaşım rejimlerinde ise 01.01.2002 tarihinden önceki ve sonraki dönemlere dikkat edilmesi gerekir.

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmiştir. Bu düzenlemeye göre taraflar aksine bir sözleşme yapmadıkça, edinilmiş mallara katılma yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir.

01.01.2002 senesinden  önce başlayıp devam eden evliliklerde, eşler ayrıca mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa, 31.12.2001 tarihine kadarki kanunda geçerli olan "Mal Ayrılığı Rejimi" çerçevesinde paylaşım yapılacak.

01.01.2002′den sonrası için  ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile getirilen düzenlemeyle "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi" geçerli olacaktır.

Yani eşler arasında özel bir sözleşme yapılmadığı durumlarda 01.01.2002 tarihi öncesinde eşlerden herhangi birinin üzerine kayıtlı olan taşınmaz mal ayrılığı rejimi çerçevesinde kayıtlı olduğu  kişi üzerinde kalmaya devam edecek, bu tarih sonrasında ise edinilen mallarda edinilmiş mallara katılma rejimine uygun olarak mal paylaşımı yapılacaktır.

Boşandıktan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılması  ve Mal Paylaşımı Davasında Zaman Aşımı

Genel itibariyle mal paylaşımı davası boşanma davasından sonra ayrı olarak mal paylaşımı olarak açılmaktadır. Yerleşik Yargıtay Kararlarında da bu durum sabit olup, boşanma davası sonuçlanmaksızın başlatılan mal paylaşımı davalarında da boşanma davası bekletici mesele yapılmaktadır.

Mal paylaşımı davasında , boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren on yıllık zaman aşımı süresi vardır. Mal paylaşımı davası açmak isteyen tarafların on yıllık zaman aşımı süresinde dava açmaları gerekir.

Mal Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer?

Mal paylaşımı davalarında davanın ne kadar sürede sonuçlanacağına ilişkin net bir cevap verilemez. Davanın görüleceği mahkemenin iş yoğunluğuna, paylaşılan mallara ilişkin olan ihtilaflara ve paylaşılacak malların çokluğuna göre süre uzayabilir. Mal paylaşımı davasını boşanma avukatı aracılığıyla açmanız sürecin takibini kolaylaştıracaktır.