Rusça web sitesi için tıklayın..

Çalışma Alanlarımız

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma, Çekişmeli boşanma, Velayet, Nafaka, Evlat edinme.

Bilgi Al

Ceza Hukuku

Hakaret suçu, Kasten yaralama suçu, Kasten öldürme suçu, Taksirle öldürme suçu.

Bilgi Al

Miras Hukuku

Reddi miras, Mirastan mal kaçırma, miras paylaşımı, vasiyetname, veraset ilamı.

Bilgi Al

İş Hukuku

Kıdem ve İhbar Tazminatı, İşe iade davası, Fazla mesai alacağı, İş kazası, Mobbing davası.

Bilgi Al

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, vergi kanunu ve vergi cezaları konularında avukatlarımıza danışabilirsiniz.

Bilgi Al

Tazminat Hukuku

Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, İş kazası tazminatı, Trafik kazası tazminat davaları.

Bilgi Al

Gayrimenkul Hukuku

Tapu tescil ve iptal davaları, İpoteğin kaldırılması davası, Kentsel dönüşüm, Kamulaştırma kamulaştırmasız el atma.

Bilgi Al

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve şirketler hukuku davalarında uzman ticaret avukatlarımıza danışabilirsiniz.

Bilgi Al

Vakıf ve Dernekler Hukuku

Vakıflar ve dernekler hukuku ile ilgili davalarınızda uzman avukatlarımıza danışabilirsiniz.

Bilgi Al

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku davalarında uzman sigorta avukatlarımıza danışabilirsiniz.

Bilgi Al

Kişiler Hukuku

Yaş düzeltme davası, İsim değiştirme davası, Gaiplik kararı ve vesayet.

Bilgi Al

Yabancılar Hukuku

Türk vatandaşlığına geçiş, oturma izni ve çalışma izni.

Bilgi Al

Tüketici Hukuku

Tüketici hakları nelerdir? sorusunun cevabı ve tüketici hakları kanunu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bilgi Al

İcra İflas Hukuku

İcra takibi, İflas erteleme, İhtiyati haciz, İstihkak davası ve Menfi tespit ve istirdat davaları.

Bilgi Al

Bilişim Hukuku

Uzman bilişim avukatı kadromuza bilişim hukuku, bilişim suçları ve siber suçlar konularında danışabilirsiniz.

Bilgi Al

Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku

Marka ve patent davaları ve diğer Fikri sinai mülkiyet hukuku davalarında uzman avukatlarımıza danışabilirsiniz.

Bilgi Al

Basın ve Reklam Hukuku

Basın reklam hukuku davalarında uzman basın reklam avukatlarımıza danışabilirsiniz.

Bilgi Al

Uluslararası
Hukuk

Uzman uluslararası avukat kadromuza uluslararası hukuk konularında danışabilirsiniz.

Bilgi Al

Sağlık Hukuku

Malpraktis Doktor Hatası Davaları ve diğer Sağlık davalarında uzman sağlık avukatlarımıza danışabilirsiniz.

Bilgi Al