Rusça web sitesi için tıklayın..

ECRİMİSİL DAVASI


Ecrimisil Davası, Ecrimisil Nedir

Ecrimisil Nedir ?

Ecrimisilin sözlük anlamı haksız işgal tazminatı'dır. Bu tazminatın söz konusu olabilmesi için; bir malın veya taşınmazın haksız şekilde, kötü niyetli olarak, mal sahibinin veya idarenin izni dışında kullanılmış olması gerekir.

Ecrimisil Davası

Ecrimisilin kelime anlamından da anlaşılacağı üzere bir malı veya taşınmazı, haksız ve kötü niyetli olarak rızası dışında kullanılmış olan kimse malını veya taşınmazını işgal etmiş olan kişiye karşı tazminat talebinde bulunabilmektedir.

Kullanıma bağlı olarak geçmişe yönelik tazminat talep edilir. Burada izinsiz ve kötü niyetli olarak taşınmazı ya da malı kullanan kişinin, kullanımından kaynaklı olan zararlar ve kullanımdan kaynaklı sağladığı yarar hesaplanır.

Ecrimisil davasında Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Ecrimisil Şartları

Ecrimisile ilişkin olarak dava açılabilmesi için gerekli olan şartlar;

*Haksız ve kötü niyetli olarak kullanmak

*Mal sahibinin ya da idarenin izni olmaksızın kullanmak

*Haksız işgalden kaynaklı  olarak malik yada zilyetin zarara uğramış olması

*İşgalcinin yarar sağlaması ya da yarar sağlama amacı taşıması gerekmektedir.

Ecrimisil Davası Ne Kadar Sürer?

Ecrimisil Davalarında ne kadar süreceğine ilişkin net bir bilgi verilememekle birlikte, davanın görüleceği mahkemenin iş yoğunluğuna, toplanacak delillerin ve ispat şartlarının oluşmasına göre süre değişecektir. Süreci takibi kolaylaştırmak ve hak kaybı yaşanmaması için bir gayrimenkul avukatı ile davayı takip edebilirsiniz.