Rusça web sitesi için tıklayın..

İCRA İFLAS HUKUKU


İcra İflas Hukuku, İcra Avukatı

Borcunu ödeyemeyen borçlunun, alacaklı tarafından yasal yollara başvurulan borcunu tahsil etmesini sağlayan icra iflas hukuku borcun karşılanması için devlet zoruyla borçlunun takip edilmesidir. Yasal olarak borcunu ödemeye zorlanan borçlu, ödeme yapmaması durumunda taşınmaz ve parasal varlıklarına haciz konarak borcunu ödemeye zorlanır.

İcra İflas Hukuku Nedir?

İcra İflas Kanunu borçlunun borcunun tahsil edilmesi için farklı yöntemler denemektedir. Taşınmazların haczi, haczedilen malların ne şekilde paraya çevrileceği ve alacaklının dosyasının takibi konusunda icra mahkemeleri karar vererek, hukuken ne yapılması gerektiği konusunda bağlayıcı kararlar vermektedir.

İcra İflas Kanunu Neleri Kapsar?

İcra İflas Hukuku, bireysel ya da tüzel süreçlerde alacak ve borç ilişkisinin tüm detaylarını kapsamaktadır. Bu kapsamda birçok kişi, kanunda belirtilen konularla ilgili alacaklarını avukatlar aracılığıyla tahsil etmeye karar verir.

Alacaklı ve borçlu uzlaşarak belirli bir taahhüt verdiyse, bu taahhüdün yerine getirilip getirilmediği hususu incelenir ve bazı durumlarda hapis cezası bile borçlunun karşısına çıkabilir. Bu yüzden hem alacaklı hem de borçlu açısından önemli olan İİK'nun ilgili maddelerinin gereği bilinerek, bu doğrultuda borç-alacak ilişkisi nitelendirilir.

İcra Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüğü dahilindeki davaları İcra Hukuku alanında uzman olan avukatlar alır. Ancak her avukat genel hukuk alanları konusunda deneyimli ve bilgilidir. Hukuki süreçlerin doğru yönetilmesi ve deneyim açısından belirli alanlarda uzmanlaşan avukatlarla çalışmak size zaman kazandıracak ve sonuca daha hızlı ulaşmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden icralık borçlar söz konusu olduğunda da alacaklar söz konusu olduğunda da icra hukukuna hakim bir icra avukatı ile danışmanlık hizmeti almak mantıklı olur.

İcra hukuku konusunda ise avukat desteği için Mercantaş Hukuk Bürosunun uzman icra avukatı kadrosunu seçebilirsiniz. Ek olarak icra hukuku hakkındaki tüm sorularınız avukata soru sor kısmında ankara avukat kadromuza iletebilirsiniz.

İcra Davası Nerede Görülür?

İcra avukatı ile görüşüp vekil olarak atadığınız zaman, durumunuza göre değişecek olan takip süreçleri icra müdürlüğü ve icra ceza mahkemelerinde görülecektir. İcra davasının görülmesi için gerekli olan tüm yasal süreçlerin takip edilmesi genelde icra müdürlüklerinde gerçekleşir. Ancak bazı durumlarda icra ceza mahkemeleri devreye girer ve bu süreçte ciddi bir hukuki destek almak istediğinizde icra konusunda deneyimli icra avukatı ile çalışmak büyük önem kazanır.