Rusça web sitesi için tıklayın..

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI


Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Bu tazminat türüne hükmedilmesi için kural olarak 2 şarttan birinin varlığı aranacaktır:

1.Şart; Tazminat isteyen kişi, ölen kişinin fiilen desteğini alıyor olmalı, (Gerçek destek kavramı)

2.Şart; Tazminat isteyen kişi, ölen kişiden ileride fiilen destek alacak olmalı ve bunu ispatlamalı, (Bu durum gerçekleşmesi muhtemel yani farazi destek olgusunun gerçekleşmesi şartına dayalı Farazi destek kavramı) Bir tane örnek verecek olursak, Nişanlısı ölen kişinin isteyebileceği tazminat türünü örnek verebiliriz.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması teknik bilgi gerektirir bir husus olduğundan Mahkemeler çoğu zaman bu konuda Bilirkişi raporu aldırma yoluna gitmektedir.

Destekten yoksun kalma sebebiyle açılacak davalara birçok örnek verilebilir. Bu sebeple, Tazminat hakkınızın olup olmadığı yönünde bilgi almak ve dava açmak için konusunda bilgi sahibi bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.