Rusça web sitesi için tıklayın..

İŞ KAZASI


İş Kazası, İş Kazasında Tazminat

İşçilerin iş nedeniyle yaralanmaları ya da sakatlanmaları durumunda, işverenlerden iş kazası tazminatı isteme hakkı vardır. Bu durum hem maddi hem de manevi kayba neden olacağı için bir uzmandan destek alınması önemlidir.

İş Kazasında Tazminat Davası

İş kazası meydana geldiğinde tazminat davası açmak için bir iş hukuku uzmanı avukatından yardım istemeniz süreci kolaylaştıracaktır. Yasal mevzuat, kanunlar ve değişiklikler konusunda uzman olan bir hukukçudan destek almak daha güvenli bir sonuca ulaşmanızı kolaylaştırır. İş kazasında tazminat davası hem maddi hem de manevi olabilir. Zarar ne kadar büyükse talep de o doğrultuda arttırılabilir.

İş Kazası Sayılan Kazalar Hangileridir?

İş kazası tazminat davası açabilmek için, işçinin kalp krizi geçirmesi halinde bile iş yerinde olma şartı aranır. Görev başındaki bir işçinin basına gelen tüm kazalar, iş kazası olarak tazminat davası konusu olabilir. İşveren tarafından ödenmesi gereken miktar, yaralanma, sakatlanma ve ölüm oranına göre değişmektedir. İş kazalarında tazminat konusunda gerçek hakkınızı alabilmek için bir avukattan yardım almalısınız.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası mağdurlarının en çok merak ettiği konulardan biri iş kazasında tazminat alma süresi ve davasının ne zaman sonuçlanacağıdır. Bu durum işçinin hasarına göre değişmektedir. Ölümle sonuçlanan durumlarda süreç daha kısa olurken, koma durumu ve yaralanmalarda ise süre uzayabilir. İşçinin zararının kesin olarak tespit edilebilmesi için hem maddi hem de manevi açıdan değerlendirilmesi gerekir.

İş Kazası Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

İşçi avukatı olarak seçtiğiniz vekiliniz, en iyi şekilde davanızı açacaktır. Kaza tarihi itibariyle 10 yıl süresi bulunan davanın zaman aşımı da bu süredir. Taksirle adam öldürme devreye girdiğinde ise bu süre 15 yıla çıkar. Maluliyetin artması durumunda zaman aşımı süresi son rapor tarihi itibariyle işler. SGK tarafından incelenen olay, yasal sürece geçmek için inceleme raporu düzenler. İş kazasının tespiti davası sonrası, iş kazası tazminat davası açılarak olayın meydana geldiği tarihten 10 yıl itibariyle süreye tabi işlem yapılır. Verilecek tazminat doğrultusunda hakim miktarı belirlemekte özgürdür.