Rusça web sitesi için tıklayın..

MALPRAKTİS DOKTOR HATASI DAVALARI


Malpraktis Doktor Hatası Davaları

Malpraktis (Doktor Hatası) Davaları

Malpraktisin kelime anlamı doktor hatasıdır. Sağlık hizmetlerinden yararlanmakta olan kişinin bu hizmet esnasından doktordann kaynaklanan bir zarara uğraması sonucunda açılacak dava ise malpraktis davasıdır.

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Madde 13'de "Malpraktis(Malpractice) bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır" denilmektedir.

İlgili madde hükmünden anlaşılacağı üzere açılacak olan malprastik davalarında zararın doktorun bilgisizlik, deneyimsizlik ve ilgisizliğinden kaynaklı olmakla birlikte, zararla hekimin fiili arasında illiyet bağı aranmaktadır

Malprastik Nedeniyle Tazminat Davası

Açılacak olan tazminat davalarında hastanenin ya da sağlık personellerinin, sağlık hizmetlerinden yararlanan kişinin zarara uğraması halinde kusur oranında maddi sorumluluğu vardır. Uğranılan zararla, sağlık personelinin fiili arasında illiyet bağı bulunmalıdır.

Zarara uğranılan yere ilişkin olarak Devlet Hastanesi ve Özel Hastane ayrımı yapılmıştır. Devlet hastaneleri ve onlara bağlı çalışan hekimlerin hatalarında dava Sağlık Bakanlığı aleyhine açılacak olup görevli mahkeme İdare Mahkemesi, özel hastaneler ve onlara bağlı çalışan hekim hatalarında ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.

Doktor Hatası Nedeniyle Tazminat Davası Zamanaşımı

Doktor hatası nedeniyle açılacak tazminat davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu zaman aşımı süresi zararın öğrenildiği tarihte başlar ve zarara uğrayan kişinin dava açma hakkı doğar. Hekim hatası nedeniyle dava açmak isteyen kişi 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde davasını açmalıdır. Aksi takdirde zaman aşımı nedeniyle dava reddedilecektir.

Doktor hatası davalarında uzman avukatlar tarafından temsil edilmek önerilmektedir. Mercantaş Hukuk Bürosu, uzman Ankara avukat kadrosuyla hizmet vermektedir.