Rusça web sitesi için tıklayın..

MİRAS HUKUKU


Miras Hukuku, Miras Avukatı ve Miras Davaları

Miras Hukuku Nedir?

Kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesinden sonra, ölen kişinin aktif ve pasif mal varlığının, kişinin atanmış ya da yasal mirasçılarına nasıl intikal edeceği ile ilgilenen hukuk dalına miras hukuku denir.

Miras hukuku alanındaki ihtilaflara çözüm arayan davalara miras davaları denilmektedir.

Miras hukukunu ilgilendiren birçok dava türü vardır. Tereke, tasarrufun iptali, miras sözleşmesi ve iptali, vasiyetin iptali ve tenkisi vb. davalar bu davaların başlıcalarındandır.

Miras hukukundan kaynaklanan davalarda hak kaybına uğramamanız için miras hukuku alanında bilgi sahibi olduğunu miras avukatları ile çalışmanız faydalı olacaktır.

Yasal Mirasçı ve Atanmış Mirasçı Kavramları Nedir?

Yasal mirasçı murisin kan bağından olan, bu sebeple mirastan pay alma hakkına sahip olan kişi/kişilerdir. Burada kan hısımlığı dolayısıyla 1. 2. ve 3. zümre mirasçıları ve sağ kalan eş yasal mirasçı olarak kabul edilmektedir. Murisin evlat edindiği kişilerde yasal mirasçı grubunda değerlendirilmektedir.

Atanmış mirasçı ise; murisin sağlığında vasiyetname düzenlemek suretiyle mirasından pay almasını istediği kişi/kişilerdir.

Yasal Mirasçılar ve Miras Payları Nedir?

Yasal mirasçının tanımı yukarıda yapılmıştır. Miras payları ise mirası hak kazandığı zümreye göre değişkenlik göstermektedir. Bu konuda bilgi almak için iletişim kurmanızda fayda vardır.

Mirasçı Olabilmenin Şartları Nedir?

Mirastan hak alıp yararlanabilmek için uyulması gereken 3 şart söz konusu. İlk olarak kişinin sağ olması gerekiyor, ardından hak ehliyetine sahip olması gerekiyor ve son olarak mirastan yoksun olmaması gerekiyor. Kişiler bu şartları karşıladığı ölçüde mirasçı olabilme hakkına sahip oluyor.

Mirasçılar Kalan Borçlardan Sorumlu Olur Mu?

Mirasçılar, tereke borçlardan sorumlu tutulurlar. Miras bırakanın alacakları, istedikleri mirasçıdan borçlarını tahsil edebilirler. Borcu ödeyen mirasçı ise diğer mirasçılardan ödediği paraya talep eder. Şayet bu borçtan sorumlu tutulmak istemiyorsanız mirası reddedilmesi gerekiyor.

Miras Devlete Kalabilir Mi?

Eğer vefat eden kişi gerisinde herhangi bir mirasçı bırakmadıysa miras devlete kalır. Ek olarak mirasçılar 3.dereceye kadar sınırlandırılır. Şayet 3.dereceye kadar mirasçılar ve alt soy bulunmuyorsa miras yine devlete kalır.

Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku konusunda mirasçılar arasında genellikle anlaşmazlıklar görülür. Bu noktada bir miras hukuku avukatı yardımına başvurulabilir. Alanında uzman bir miras avukatı ile kişiler olası bir zararın önüne geçebilir. Ankara miras avukatı konusunda ise Mercantaş Hukuk Bürosunun tecrübeli kadrosu sizlere en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Miras hukuku konusundaki tüm sorularınızı ise avukata soru sor sorabilirsiniz.