Rusça web sitesi için tıklayın..

MİRAS PAYLAŞIMI


Miras Paylaşımı

Miras Paylaşımı Davası

Aksine bir düzenleme yok ise mirasçılar mirası kendi aralarında yapacakları anlaşma ile paylaştırabilirler ancak paylaşımda bir ihtilaf çıkması halinde mirasın paylaşımını Mahkemeden istedikleri vakit açılacak dava Mirasın Paylaştırılması Davası'dır.

Mahkeme miras paylaşımı davasında mirasçıların miras paylarını belirler ve terekeyi bu paylara göre gruplandırır.

Bu dava mirasçıların mirası nasıl paylaşacakları konusunda ihtilafa düşmeleri ve murisin de ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmadan ölümü halinde gündeme gelecektir.

Bu dava ile mirasçılar terekedeki aktifin aynen verilmesini veya satılarak paraya çevrilmesi suretiyle paylarına düşen miktarı isteme hakkına sahiptirler. Burada miras haklarının değerinde maddi olarak önemli ölçüde azalma olacak veya bu işlemden zarar görecek her mirasçı itiraz etme hakkına sahiptir.

Miras paylaşımı davası yetki bakımından murisin son yerleşim yerinde, görevli mahkeme olarak da Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür.

Hak kaybı yaşamamak için uzman bir miras avukatından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.