Rusça web sitesi için tıklayın..

TENKİS DAVASI


Tenkis Davası, Saklı Pay Kavramı

Tenkis Nedir? Tenkis Davası Nedir? Kimler Tenkis Davası Açabilir?

Murisin kötü niyetli olarak mirasçılarının saklı paylarının da zarar görmesi suretiyle tasarruflarda bulunması sonucunda bu durumun düzeltilmesi için yapılan işlem tenkis, açılan dava ise tenkis davası olarak kısaca ifade edilebilir.

Tenkis davası miras bırakanın ölümünden sonra açılan bir dava türüdür. Saklı paylarının zarar gördüğünü iddia eden her mirasçı bu davayı açabilir.

Tenkis Davası Nerede Açılır? Zaman Aşımı Nedir?

Tenkis davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.

Mirasçılar saklı paylarına tecavüz edildiğini öğrendikleri andan itibaren 1 yıl içinde işbu davayı açmalılardır.

Vasiyete bağlı açılacak davalar vasiyetin açılma tarihinden, diğer ölüme bağlı tasarruflara ilişkin açılacak davalar ise mirasın açılmasından itibaren 10 yıl içinde hak düşürücü süreye uğrar.

10 yıllık süre, sağlar arası kazanımlarda mirasın açıldığı tarihten, vasiyete dayalı işlemlerde de vasiyetin açıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Tenkis Davaları Ne Kadar Sürer?

Tenkis davaları, dosya ve delil durumu, mirasçı sayısı ve Mahkemelerin iş yüküne göre değişkenlik göstereceğinden bu konuda kesin bir cevap verilemez. Tenkis davalarında süreci takip etmeyi kolaylaştırmak ve hak kaybı yaşamamak için uzman miras avukatına başvurabilirsiniz.

Miras Hukukunda Saklı Pay Kavramı

Kanun koyucu murisin ölümüne bağlı tasarrufları ve hileli işlemleri ile mirasçılarını hak kaybına uğratmamak adına bazı düzenlemeler yapmıştır.

Bu düzenlemeler ile mirasçıların korunan paylarına, hisselerine saklı pay adı verilir.

Muris mirasçılarının saklı paylarına dokunmamak kaydıyla malvarlığında istediği tasarrufu yapabilir. Burada yasakoyucunun koruduğu hukuki değer mirasçıların saklı paylarıdır.

Saklı Pay Oranları

Saklı pay oranları;

Murisin çocukları için terekeye göre miras hakkının 1/2'si olup,

Murisin anne ve babasından her birinin saklı payı terekeye göre miras hakkının 1/4'ü ,

Sağ kalan eşin saklı payı ise, eş altsoy, anne veya baba ile aynı zümreden mirasçı ise terekeye göre yasal mirasının tamamı olup; diğer zümrelerde ise terekeye göre miras payının 3/4'üdür.