Rusça web sitesi için tıklayın..

VAKIF, DERNEK VE KOOPERATİFLER HUKUKU


Vakıf, Dernek ve Kooperatifler Hukuku

Vakıf,dernek ve kooperatifler sosyal yaşam içerisinde oldukça önemli bir yere sahip. Durum böyle olunca vakıf,dernek ve kooperatifler hukuku ile ilgilli davaların sayısı da artış gösteriyor.

Vakıf, dernek ve kooperatifler hukukuna yönelik tüm durumlar Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan 4721 sayılı kanuna göre düzenlenmiştir.

Mercantaş Hukuk Bürosu, dernekler, vakıflar ve kooperatifler bakımından müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Eski ve yeni vakıfların güncel sorunları kapsamlı çözümler getirilmektedir. Konusunda uzman ve başarılı kadro tarafından özellikle Vakıf, Dernek ve Kooperatifler Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir:

-Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza davalarının takibi,

-Dernek, vakıf ve kooperatif yöneticilerine karşı açılan tazminat davalarının takibi,

-Dernek ve vakıfların, amaçları doğrultusunda açtıkları davalarda temsil,

-Dernek, vakıf ve kooperatiflerin kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davalarda temsil,

-Dernek, vakıf ve kooperatiflerin ticari davalarının takibi,

-Dernek, vakıf ve kooperatiflerin kuruluş işlemleri,

-Dernek, vakıf ve kooperatiflerin işleyişlerinin ve defterlerinin denetlenmesi,

-Dernek, vakıf ve kooperatiflerin organlarının ve kararlarının hukuki denetimi,

-Her türlü sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi,

-Tesis ve işletmeler bakımından ticaret hukuku danışmanlığı

-Dernek ve vakıflara ait tüzüklerin düzenlenmesi,

-Dernek, vakıf ve kooperatiflere ilişkin her türlü dava takibi, hukuki danışmanlık ve yardım

Vakıf, dernek ve kooperatifler hukuku alanındaki tüm sorularınızı ise avukata soru sor bölümünden Mercantaş Hukuk Bürosunun uzman avukat kadrosuna iletebilirsiniz.